Despre noi

Pentru a asigura perfecționarea în sens larg a culturii siguranței, câteva întreprinderi din domeniul construcțiilor și câțiva utilizatori (construcții, infrastructură rutieră/de navigație/feroviară și tehnologia instalațiilor) cu statut de lider și-au unit forțele. Împreună, aceștia au formulat „Codul de guvernare privind siguranța în domeniul construcțiilor. Acești inițiatori au stabilit premise și valori-cheie comune în domeniul siguranței, armonizând procedurile de lucru și uniformizând instrumentele. La acest demers participă întregul lanț al construcțiilor.

Codul de guvernare privind siguranța în construcții (GCVB)

Codul de guvernare privind siguranța în domeniul construcțiilor demarează diverse inițiative pentru a spori siguranța la nivelul întregului lanț. Una dintre inițiative este dezvoltarea unor instructaje introductive generice (GPI). În acest scop s-a încheiat un acord cu SSVV. La solicitarea SSVV, eX:plain elaborează și distribuie instructajele GPI. eX:plain este și executant al sistemului de examene VCA.

Salvarea conținutului

Comisia de Garantare GC pentru Domeniul Construcțiilor stabilește conținutul GPI și al testului. Membrii provin din domeniul construcțiilor și dețin experiență relevantă pentru GPI. Sunt reprezentate cel puțin 3 companii din domeniul construcțiilor. Secretariatul administrativ este asigurat de eX:plain.