За нас

За да се гарантира подобряването на културата на безопасност в най-широк смисъл, няколко водещи строителни предприятия и възложители (строителство, пътна, водна и железопътна инфраструктура и инсталационна технология) обединиха усилията си. Заедно те учредиха Кодекс за управление “Безопасност в строителството”. В него тези инициатори заложиха общи принципи и основни ценности в областта на безопасността чрез хармонизиране начина на работа и стандартизиране на инструментите. Привлечени бяха всички участници по веригата в строителството.

Кодексът за управление на безопасността в строителството (GCVB)

Кодекс за управление “Безопасност в строителството” стартира различни инициативи с цел подобряване на безопасността по цялата верига. Една от инициативите е разработването на общовалидни инструкции за безопасност на обекта (GPI). За целта е сключено споразумение с Фондация “Сътрудничество за безопасност” (SSVV). По възлагане от SSVV eX:plain разработва и разпространява GPI. eX:plain също така провежда изпитната схема за “Безопасност, Здраве и Околна среда” (VCA).

Подсигуряване на консистентност на съдържанието

Надзорната комисията на Кодекса на безопасността в строителството утвърждава съдържанието на GPI и теста. Членовете й са от строителния бранш и имат опит, свързан със съдържанието на GPI. Представени са най-малко 3 строителни фирми. Професионалната администрация се води от eX:plain.