O nas

Aby zapewnić szeroko rozumianą poprawę bezpieczeństwa, grupa wiodących przedsiębiorstw i zleceniodawców budowlanych (z branży budowlanej, drogowej, wodnej, kolejowej i instalacyjnej) połączyła siły. Wspólnie stworzyli oni Administracyjny Kodeks Bezpieczeństwa Budowlanego. Ustanowili wspólne zasady przewodnie i wartości kluczowe z zakresu bezpieczeństwa poprzez harmonizację metod pracy i ujednolicenie instrumentów. Udział w tym procesie biorą wszystkie podmioty w łańcuchu konstrukcyjnym.

Administracyjny Kodeks Bezpieczeństwa Budowlanego (Governance Code Veiligheid in de Bouw, GCVB)

Administracyjny Kodeks Bezpieczeństwa Budowlanego podejmuje różne inicjatywy w celu poprawy bezpieczeństwa w całym łańcuchu. Jedną z inicjatyw jest opracowanie ogólnych instruktaży wstępnych (GPI). W tym celu zawarto porozumienie z SSVV. Na zlecenie SSVV eX:plain opracowuje i dystrybuuje GPI. eX:plain stanowi również wykonawcę systemu egzaminacyjnego VCA.

Gwarancja merytoryczna

Komisja Gwarancyjna Administracyjnego Kodeksu w Budownictwie określa treść GPI i testów. Jej członkowie działają w branży budowlanej i posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu GPI. Reprezentowane są przynajmniej 3 przedsiębiorstwa budowlane. Sekretariat administracyjny prowadzony jest przez eX:plain.