Praktyka, aktualności i promocja

Na tej stronie znajdują się dodatkowe materiały dydaktyczne dotyczące bezpiecznych praktyk roboczych w formie filmów i plików do pobrania. Materiały te można dowolnie wykorzystywać, na przykład jako dodatkowe materiały instruktażowe, prezentacje lub demonstracje dotyczące bezpiecznej pracy na placu budowy. Okresowo publikowane są tu również wiadomości dotyczące GPI i aplikacji Explainsafe.