Учебни материали

На тази страница ще намерите допълнителни учебни материали за безопасна работа под формата на видео. Можете да използвате тези учебни материали свободно и да ги използвате например като допълнителен обучителен материал, за презентации или демонстрации на безопасна работа на строителния обект.