header image

Artikel in BouwPlus

Eenheid in regels en instructies, kennisdeling en opleiding. Via deze kernwaarden wil de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) het veiligheidsbewustzijn in alle fases van de bouw vergroten. Een goed voorbeeld van uniformering is de Generieke Poortinstructie (GPI). In BouwPlus, vakblad voor de bouwsector, een mooi artikel. Lees het hier. 

Samen bouwen we aan een veilige werkomgeving!