Sinds 1-3-2021 hanteren we in het kader van AVG een bewaartermijn voor de persoonsgegevens van kandidaten. Dit houdt in dat kandidaten die langer dan een jaar niet waren ingelogd of een toets succesvol hadden behaald geautomatiseerd uit ons systeem worden verwijderd. We hebben echter meldingen ontvangen van kandidaten die wel voldeden aan de twee maximale bewaartermijnen, maar toch een open uitnodiging hebben gekregen, en dus nu 'onterecht' verwijderd zijn. Alle inlogcodes die hierbij gebruikt zijn zullen hersteld worden, de kandidaten die het betrof zullen opnieuw toegevoegd moeten worden door het desbetreffende bedrijf of ze zullen zelf opnieuw een registratie moeten uitvoeren. Excuses voor het ongemak.

Veiligheid altijd en overal toegankelijk

Met een GPI-certificaat bewust van veilig werken

Kandidaat GPI

Behaal de GPI. Toon aan dat je weet wat het gewenste veiligheidsgedrag is op de bouwlocatie.

Ga naar de GPI’s

Bedrijf | zzp'er

Regel de GPI voor je medewerkers en voor jezelf als zzp'er.

Regel de GPI
of

Bouwlocatie bezoeken?

Ga naar de veiligheidsinstructie voor bezoekers.

Ik ben een bezoeker

De voordelen van de GPI (Generieke Poortinstructie)

Behaal het GPI-certificaat en draag bij aan een veiligere omgeving.

  • Geeft duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op alle bouw- en projectlocaties van verschillende bedrijven.
  • Voorkomt dat je steeds verschillende poortinstructies moet doen.
  • Is altijd en overal online te volgen.

Voor mij was het doen van de GPI, kijken naar een andere wijze van veiligheidsinstructies. Duidelijk, goed te volgen en ik ervaar nu in de praktijk dat ik heel bewust mijn auto achteruit inparkeer, waarbij ik voorheen voor het “neusje” erin zetten koos.

Willem H.M. Schunselaar Paap, Acta Safety professionals

De GPI zorgt voor uniformiteit en efficiëntie. Door uniforme veiligheidsinformatie wordt de bouwbranche uiteindelijk veiliger. Iedereen weet wat er van hem/haar wordt verwacht en overal gelden dezelfde regels.

Werner van Eck, Programmamanager Veiligheid Heijmans NV

Jijzelf en jouw operationeel leidinggevende hebben de meeste invloed op jouw veiligheid.

Peter Groen, Voormalig voorzitter Waarborgcommissie GPI

Elke marathon begint met een eerste stap, ook na lang en hard trainen. De GPI is een mooi middel om iedereen dezelfde uitgangspunten mee te geven en de juiste richting ‘op te laten rennen.

Erik de Paauw, V&G coördinator RWS regio Zee & Delta

Zonder plan wordt veilig werken slechts een wens, maar er bestaat niet zoiets als totale veiligheid, alleen variërende niveaus van onveiligheid beschreven in een plan.

Jurriën Besseling, V&G coördinator RWS regio Oost-Nederland

De GPI zorgt op een laagdrempelige manier voor meer veiligheidsbewustzijn op en rond de bouwplaats.

Anton van Opzeeland, Programmamanager Veiligheid RWS PPO

De GPI is een belangrijke stap om gezamenlijk veiligheid in de bouw verder te brengen. Rijkswaterstaat staat hier volledig achter.

Jasper Tils, Kwartiermaker Veiligheid voor de organisatieonderdelen PPO en GPO van RWS

Een initiatief van