Informatie voor bedrijven

Hieronder kunt u verschillende documenten downloaden die betrekking hebben op de dienstverlening via https://gpi.explainsafe.nl/ Documenten kunnen, indien daar aanleiding voor is, worden geactualiseerd. Het verdient aanbeveling om deze documenten geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

OVEREENKOMST

Algemene Voorwaarden
Servicenormen
Verwerkersovereenkomst

TER INFO

Toelichting AVG
Ondersteuning en processchema's implemenatie GPI

CERTIFICATEN

DigiTrust Certificaat van Registratie ISO27001
Management System Certificate ISO20000
Management System Certificate NEN7510
Management System Certificate ISO27001
Statement of Applicability