Поверителност

В менюто по-долу ще намерите често задавани въпроси и отговори относно закупуването на код(ове) за вход и функционирането на GPI. Не знаете от коя обща инструкция се нуждаете? Тогава се свържете със своя възложител или работодател. Вашия въпрос го няма там? Тогава потърсете контакт с нас.

Личните ви данни са ни нужни за регистрации, записвания, фактури и за сертифицирания. В декларацията ни за опазване на личните данни е записано как ние (в качеството на оператор на лични данни) боравим с вашата лична информация.

Платформата съответства на изискванията от Наредбата за защита на личните данни. Вашите лични данни се записват в сертифициран център за обработка на данни в Нидерландия в съответствие с ISO 20000, ISO 27001 и NEN7510. Платформата се обновява ежемесечно за предотвратяване на евентуални проблеми със сигурността и за разрешаването им. От трети страни се провеждат тестове за установяване дали платформата все още е безопасна и отговаря на законовите и нормативни изисквания.

Искаме от вас само данните, които са ни необходими за регистрацията в регистър GPI и (ако е приложимо) във връзка с фактуриране. Самият вие носите отговорност за верността на посочените данни. Една година след като регистрацията ви е изтекла и акаунтът ви е деактивиран, данните ви се изтриват. Данните за плащания се съхраняват по-дълго, тъй като такова е законовото изискване. За повече информация можете да направите справка с декларацията за опазване на личните данни в дъното на текста на уебстраницата.

Да, можете да заявите това чрез нашия формуляр за контакт https://gpi.explainsafe.nl/nl/contact За да се предотврати злоупотреба, можем да поискаме от вас да се идентифицирате. Ще получите отговор в срок от 4 седмици. За регистриране на евентуално изтичане на данни, можете да се свържете с нашия Отговорник по защитата на данни посредством data@explain.nl.