GPI - Обща информация

В менюто по-долу ще намерите често задавани въпроси и отговори относно закупуването на код(ове) за вход и функционирането на GPI. Не знаете от коя обща инструкция се нуждаете? Тогава се свържете със своя възложител или работодател. Вашия въпрос го няма там? Тогава потърсете контакт с нас.

GPI е абревиатура на Generieke Poortinstructie (Общовалидна инструкция за безопасност на вход). GPI е задължителен за получаване на достъп до строителен обект от участващите строителни и инсталационни фирми в рамките на Кодекса за управление на риска в строителството.

GPI, считано от 01.04.2019, е задължителен на строителните обекти на участващите строителни и инсталационни фирми в рамките на Кодекса за управление на риска в строителството. От посочената дата нататък всички служители на (главните) изпълнители, подизпълнители, работници на временна заетост, доставчици, които извършват дейност на строителния обект (след запознаване с таблото с инструкцията за безопасност) за всички проекти трябва да са получили GPI, за да имат достъп до строителния обект. На влизане се проверява дали служителят притежава GPI сертификат.

Ако сте само посетител (винаги заедно с придружител), няма нужда да преминавате GPI. Препоръчително е обаче наред със следването на указанията на придружителя предварително да разгледате „Инструкцията за безопасност на посетителите на строителния обект“ във връзка с рисковете за сигурността и правилата за безопасно поведение на строителния обект. Тази инструкция се намира на началната страница (кликнете върху „Начало“ и „Аз съм посетител“) на този уебсайт. След разглеждане можете да свалите и подпишете декларация, че сте запознат.

GPI става задължителен веднага щом стъпите на строителен обект или обособен участък (чрез пътни ограждения) (в повечето случаи това е указано с табло с инструкция за безопасност). GPI не е задължителен при доставяне на материалите извън оградата на строителния обект.

Да. Всеки, който извършва дейност (краткосрочно или дългосрочно) на строителен обект, трябва да притежава GPI сертификат. Доставката на стоки и товаро-разтоварната дейност също представляват (рискови) дейности. Наред с това често се случват инциденти като ПТП. Всеки следва да допринася за подобряването на културата на безопасно поведение. GPI сертификатът е валиден за всеки GPI строителен обект.

Да. Всеки, който извършва дейност (краткосрочно или дългосрочно) на строителен обект, трябва да притежава GPI сертификат. Подготвяне на работния процес, заседаване, консултиране и координиране са също извършване на дейност. Всеки следва да допринася за подобряването на културата на безопасно поведение. Вероятно задачата ви тук е също и да давате пример.

Като работник към мрежов оператор сте освободен от GPI. В този случай трябва да преминете „Общата инструкция на вход“ на мрежовите оператори в Нидерландия (или вече сте я преминали). Като служител на изпълнител, който работи за мрежов оператор, не подлежите на такова освобождаване и следва да преминете GPI, ако такова е изискването.

GPI e допълнение към VCA. GPI представлява инструкция на влизане с цел получаване на достъп до строителен обект от участващи строителни и инсталационни фирми в рамките на Кодекса за управление на риска в строителството, докато VCA е разширена инструкция за безопасност. Налице е препокриване между темите, но са разработени по различен начин. Целта на GPI е по унифициран начин да се подобри процесът на осъзнаване на рисковете за безопасността на строителния обект и безопасното поведение при работа.

Всеки, който извършва дейност на строителен обект, следва да притежава GPI сертификат. Това важи и за нает и предоставен персонал. Вашият работодател заплаща за GPI сертификата ви. Работодателят ви е този, при когото се водите по ведомост. За работниците на временна заетост работодател не е задължително лицето, за което изпълнявате дейностите. Главният изпълнител отговаря за безопасността на и достъпа до строителния обект. Главният изпълнител, например, трябва да изиска от агенцията за временна заетост според договора помежду им GPI сертификат за всички работници.

Във вашия акаунт могат да се появят известия с информация относно GPI, уебприложението и други новини. Когато кликнете върху иконката на таблицата с известия, после можете да кликнете и върху това, което искате да прочетете. Тук виждате всички известия, които са ви били изпратени. Това могат да са максимум 99 от най-актуалните известия.

За GPI имате три различни профила:
- Фирма: за отговарящите за GPI управители (и самостоятелно заети лица без персонал).
- Кандидат: за някой, който сам прави GPI (като самостоятелно заетите лица).
- Портиер: за някой, който има същите права като отговарящия за GPI управител, с изключение на фактуриране, уебмагазин, промяна на фирмени данни и създаването на групи.

Можете да имате един или повече профили. В зависимост от избрания профил виждате известията, които са публикувани за този профил. Така изпратената ви информация винаги е съотносима! Дадено известие може също да препраща към учебни материали като блогове, даунлоуди или видеа. Същите могат да бъдат разпознати по сините стрелкички от дясната страна на известието.

Ново известие може да бъде разпознато по червения кръг с цифра, показваща броя непрочетени известия в таблицата с известия.

Когато влезете във вашия GPI акаунт, вляво до името ви виждате изображение на звънец. Когато кликнете върху него, отивате на известията.

Когато влезете като кандидат във вашия GPI акаунт, после можете да щракнете върху ‘Моите данни’. Тук можете да видите с коя фирма сте свързан в системата. Ако искате да бъдете отделен от тази фирма, кликнете тук за повече информация.