Instrukcje bezpieczeństwa dla odwiedzających teren budowy

Ten instruktaż (1 min 30) informuje odwiedzających o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i przepisach na terenie budowy. Obejrzyj animację i kliknij poniższy przycisk, aby pobrać „deklarację zapoznania się”. Podpisz ją dla swojego koordynatora.

*Odwiedzający: osoba, która tymczasowo i zawsze z asystą przybywa na teren budowy, nie pracując bezpośrednio przy realizacji projektu budowlanego.

Pobierz deklarację zapoznania się