Rezultate

Date personale Certificat Cod
Paul van Baardwijk
Data nașterii: 29-10-1968
GPI
Data examenului: 02-04-2023, data expirării: 02-04-2024
202304000178
Limba: Nederlands
Gekozen route
  • Bespreken van onveilige situaties
  • Niet werken als het onveilig is
  • Werken in putten of sleuven
  • Werken in de buurt van voertuigen
  • Werken op hoogte
  • Hijsen en daarbij in de buurt werken
  • Graafwerk
  • Werken op of langs de weg
  • Werken op, boven of nabij water
  • Basisinstructie