Resultados

Dados pessoais Certificado Código
Paul van Baardwijk
Nascido em: 29-10-1968
GPI
Data do exame: 02-04-2023, data de expiração: 02-04-2024
202304000178
Língua: Nederlands
Gekozen route
  • Bespreken van onveilige situaties
  • Niet werken als het onveilig is
  • Werken in putten of sleuven
  • Werken in de buurt van voertuigen
  • Werken op hoogte
  • Hijsen en daarbij in de buurt werken
  • Graafwerk
  • Werken op of langs de weg
  • Werken op, boven of nabij water
  • Basisinstructie